Begagnat

Begagnade Boxmodul kyllager och frysrum


Den flexibla konstruktionen av Boxmodul kylrum och fryslager gör det möjligt att anpassa storleken efterhand som behovet förändras. Man kan bygga till fler moduler eller enkelt demontera lokalen för att flytta den till annan plats. I samband med förändrade behov uppstår ibland ett överskott där man önskar avyttra hela eller delar av sin Boxmodul.

Eftersom flexibilitet är ett av våra nyckelord så hjälper vi gärna till i processen att förmedla affärer mellan säljare och köpare. Innehavare av ett Boxmodul kylrum eller fryslager, som av någon anledning vill sälja, är välkommen att kontakta oss för hjälp med att finna en lämplig köpare.