Våra Boxmodul kylrum och lager

Komplett utrustade kylrum och frysanläggningar för såväl permanent som tillfälligt bruk tillverkas i modulform av sandwichmaterial. Den flexibla konstruktionen gör det möjligt att anpassa storleken efterhand som behovet förändras. Man kan bygga till fler moduler eller enkelt demontera lokalen för att flytta den till annan plats. Kyllagren och frysrummen kan uppföras som fristående byggnader eller som komplement till befintliga lokaler med lämplig förbindelse.


Golv

Kylrummen och fryshusens modulgolv utgörs av lastbärande sandwichmaterial som är lätt och mycket starkt. Ytskiktet utgörs av en slitstark, vattentät och halkskyddad lösningsmedelsfri epoxibeläggning.


Grundläggning

Ett system av justerbara fotplattor placeras ut på markytan, på dessa fixeras ett bjälklag av stål vilket bär upp golvmodulerna av sandwich. Ingen gjuten grund behövs, det räcker med en stabil yta av tex grus eller asfalt. I och med justermöjligheten på fotplattorna kan relativt stora höjdvariationer tas upp. Tack vare att vår konstruktion skapar en luftspalt under golvet föreligger ingen risk för permafrost i det underliggande materialet och följaktligen behövs ingen energiförbrukande golvvärme.


Paneler för väggar och tak

Välisolerade sandwichpaneler, med freonfri isolering, dimensionerade till högsta frysstandard. Därmed ges en stor flexibilitet att vid behov också konvertera mellan torrlager, kylager och fryslager. Alla Boxmoduler håller livsmedelsklass med innerväggar i vitlackerad plåt som standard.


Kyl- och frysutrustning

I våra kylanläggningar och fryshus använder vi normalt kompaktmaskiner för snabbt och effektivt montage. Kompaktmaskiner medför också att vi slipper rördragning och får små köldmedelsmängder.


Portar och dörrar

Välisolerade kvalitetsdörrar som uppfyller livsmedelsindustrins krav på hygien och säker funktion. Dörrar är en av de viktigaste komponenterna, speciellt i frysapplikationer då vi alltid har värmeslingor i dörrblad och karmar.


Dockningar

Dockningen är en viktig del av den obrutna fryskedjan då man lätt kan få förhöjd temperatur i varorna under lastning eller lossning. Dockningssystem ger möjlighet till vad vi kallar termodockning där hela dockningsenheten är isolerad.