Säker Kyla

BoxModuls filosofi är att hela fryskedjan skall förbli obruten. Detta ställer höga krav på byggsättet så köldbryggor och fukt kan elimineras. Dockningen är en viktig del av den obrutna fryskedjan då man lätt kan få förhöjd temperatur i varorna under lastning eller lossning. LÄS MER >>

Snabb projekttid

Eftersom vi inte behöver en gjuten grund, kan prefabricera en stor del av våra komponenter och har ett väl utvecklat modul- och projektsystem kan kunden få en färdig anläggning på mycket kort tid. LÄS MER >>

Energi

Mycket god isoleringsgrad, hög täthet och avsaknad av köldbryggor ger ett lågt energibehov. Våra sandwichgolv med underliggande luftspalt eliminerar risken för permafrost. Därför behövs ingen uppvärmning av golv vilket ytterligare sänker energibehovet. LÄS MER >>

Flexibelt

Permanent eller tillfälligt behov av anläggning, förändrade behov avseende storlek eller kyla. BoxModulen kan enkelt byggas till med en eller flera moduler eller monteras ner och flyttas till annan plats. LÄS MER >>

Miljö

Låg energiförbrukning och freonfri isolering. Våra kompaktaggregat har ett miljövänligt köldmedium R-404A i ett litet och slutet system. Vi har konsekvent riktat in oss på att använda återvinningsbara material. LÄS MER >>

Finansiering

Med vårt sätt att bygga kyl- och fryshus som är flyttbara kan Boxmodulerna klassas som industritillbehör. Detta ger Er som kund möjligheten till leasing. Vi står gärna till tjänst med en finansieringslösning tillsammans med våra partners. LÄS MER >>


Välkommen

DeLars tillhandahåller komplett utrustade nyckelfärdiga kylrum och fryshus baserade på sandwichkonstruktioner med mobilitet, flexibilitet och möjlighet till obruten köldkedja. Genom ett nära samarbete med kunden och respektive teknikområdes bästa leverantörer och effektiva projekt- processer erbjuder vi våra kunder kortaste tid till driftsättning och bästa driftsekonomi. frysteknik baserat på lastbärande sandwichkonstruktioner från företaget Boxmodul AB i Öjebyn.